DODGE DAKOTA QUA 2006 RED, VIN: 1D7HW48K66S704320

დაზღვევა
იწყებს და მართავს იწყებს და მართავს
ძრავა იწყება ძრავა იწყება
გასაღებებია გასაღებებია

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

1,800 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
37052454
Copart USA
Sold 13/06/2024 1800$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

37052454

VIN

1D7HW48K66S704320

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

KY - EARLINGTON

შეფასებული მნიშვნელობა

7,769

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

KY - CERT OF TITLE-SALVAGE

დაზიანება

FRAME DAMAGE

გარბენი, მილი

158950

ძრავა

3.7L 6

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

4x4 w/Rear Wheel Drv

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

DODGE DAKOTA SLT 2006

პერიოდისთვის დან : 2023-07 რომ: 2024-06

IAAI: 117 Lots

COPART: 154 Lots

სულ: 271


AVG Price

DODGE DAKOTA SLT 2006

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
June $658 18 $763 32
May $744 20 $1011 16
April $1225 20 $870 23
March $1204 14 $923 29
February $994 20 $1040 25
January $913 2 $0 0
December $0 0 $0 0
November $638 2 $0 0
October $250 1 $0 0
September $583 3 $975 1
August $913 15 $800 9
July $388 2 $893 19

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა
ტრანსპორტის ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2006 DODGE DAKOTA (VIN: 1D7HW48K66S704320)

In the process of thinking about the acquisition of a secondhand automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an indispensable resource for prospective purchasers. This 17-character code, which is unique to each individual vehicle, goes beyond merely a set of digits and letters. It captures vital details regarding the automobile's history, its specifications, and its manufacturer. In the same vein, car auctions like COPART provide a platform where these vehicles, from those in perfect condition to others in damaged, are bid on by potential buyers, making understanding. Understanding VINs and the auction systems is crucial.

Acquire comprehensive insights into the vehicle history for the 2006 DODGE DAKOTA with VIN 1D7HW48K66S704320. The platform has assembled all the key technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: DODGE DAKOTA (VIN 1D7HW48K66S704320) Detailed Report

When reviewing a vehicle such as 2006 DODGE DAKOTA for purchase, a number of crucial characteristics become apparent:

 • Market Value: Get a glimpse of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial worth.
 • VIN History: Checking the VIN discloses important past details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a broader picture of the car’s past.
 • Maintenance Costs: Understand the expected repair costs. This insight helps you compare and decide if the vehicle is a financially sound choice.
 • Damage Details: Understand the type and extent of any damage to assess repair needs and costs, crucial for understanding what you’re getting into.
 • Key Availability: Confirm if original keys are available. Missing keys could suggest past issues or future expenses.
 • Operability: Ensure the vehicle can start and move. This basic check is essential for assessing its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration affect of the car’s charm and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to detect any unreported damage or concerns, offering a more thorough view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can affect the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an enlightened decision-making strategy when selecting a pre-owned vehicle. This approach ensures a knowledgeable choice, customized to the buyer's preferences and requirements, for a DODGE DAKOTA, VIN 1D7HW48K66S704320.

Everything You Need to Know: DODGE DAKOTA, VIN 1D7HW48K66S704320

The VIN check gives a complete picture of the specifications and current condition of 2006 DODGE DAKOTA for sale. Discover all the key details that matter about lot 37052454, brought together in one place for your convenience. By examining the DODGE DAKOTA with VIN 1D7HW48K66S704320, you will be able to understand its condition.

This vehicle is classified as AUTOMOBILE. The car has a RED hue and RUNS AND DRIVES, showing whether it is in operational condition.

The DODGE DAKOTA 2006 has an attractive RED body color that is highly visible on the highway at any time of day. After a thorough check, it was revealed that the vehicle's primary damage affected the FRAME DAMAGE area. The secondary damage involves .

Every aspect of this car narrates its own unique story - performance, appearance and DODGE DAKOTA maintenance levels. Every component, from the roar of the 3.7L 6 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, completes the story of a car that has journeyed the roads and encountered challenges. The car 2006 DODGE DAKOTA VIN number 1D7HW48K66S704320, is currently in Sold at , allowing you to trace its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 13/06/2024.

Whether you are acquiring a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, comprehending its history is essential. This detailed VIN 1D7HW48K66S704320 history check offers invaluable information about a car's life, helping potential buyers make an educated decision. The car VIN number DODGE DAKOTA 2006 is set to start a new chapter with its next owner, offering many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals aiming to clear the history associated with their vehicle's VIN. To improving a vehicle’s sale prospects by erasing records of insignificant incidents, and making sure the vehicle's history is as attractive as possible to future buyers.

Working within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is compliant with local regulations, offering a straightforward and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records carefully

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character identifier into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a DODGE DAKOTA?

The DODGE DAKOTA 2006 VIN, like any vehicle's identifier, combines signifiers for the nation of production, the manufacturer, the vehicle category, and model year, along with a specific serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is crucial. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin helps reveal critical safety alerts, concealed imperfections, and the comprehensive record of the vehicle, affirming that purchasers are thoroughly informed in their selections.