SUBARU IMPREZA PR 2019 BLUE, VIN: 4S3GKAC64K3626974

დაზღვევა

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

800 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
72228223
Copart USA
Sold 19/12/2023 800$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

72228223

VIN

4S3GKAC64K3626974

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

FL - OCALA

შეფასებული მნიშვნელობა

14,455

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

დაზიანება

FRONT END

გარბენი, მილი

76944

ძრავა

2.0L 4

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

All wheel drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

SUBARU IMPREZA PREMIUM/N PREMIUM 2019

პერიოდისთვის დან : 2023-07 რომ: 2024-06

IAAI: 26 Lots

COPART: 84 Lots

სულ: 110


AVG Price

SUBARU IMPREZA PREMIUM/N PREMIUM 2019

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
June $2125 6 $2283 9
May $2350 5 $4355 11
April $3888 4 $4179 13
March $3350 6 $4286 7
February $3200 2 $2573 11
January $0 0 $1200 1
December $0 0 $3050 3
November $0 0 $0 0
October $2525 1 $5638 4
September $0 0 $3183 6
August $2613 2 $4661 11
July $0 0 $3763 8

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა ტრანსპორტის ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2019 SUBARU IMPREZA (VIN: 4S3GKAC64K3626974)

In the process of thinking about the selection of a pre-owned automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an crucial asset for interested purchasers. This 17-character code, which is unique to each individual vehicle, goes beyond merely a sequence of digits and letters. It captures critical details regarding the automobile's background, its specifications, and its manufacturer. Likewise, car auctions like COPART provide a venue where these vehicles, from those in perfect condition to others in need of repair, are bid on by potential buyers, making understanding. Understanding VINs and the auction procedures is crucial.

Acquire comprehensive insights into the vehicle history for the 2019 SUBARU IMPREZA with VIN 4S3GKAC64K3626974. The platform has created all the crucial technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: SUBARU IMPREZA (VIN 4S3GKAC64K3626974) Detailed Report

When reviewing a vehicle such as 2019 SUBARU IMPREZA for purchase, a number of significant characteristics are noticeable:

 • Market Value: Get a picture of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial value.
 • VIN History: Examining the VIN reveals important past details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a fuller picture of the car’s background.
 • Maintenance Costs: Be aware of the expected repair costs. This insight helps you compare and decide if the vehicle is a financially wise choice.
 • Damage Details: Grasp the type and extent of any damage to judge repair needs and costs, essential for realizing what you’re buying.
 • Key Availability: Verify if original keys are available. Missing keys could signal past issues or future expenses.
 • Operability: Ensure the vehicle can start and move. This basic check is crucial for assessing its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration influence of the car’s appeal and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to identify any unreported damage or concerns, offering a more comprehensive view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can influence the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an educated decision-making strategy when choosing a pre-owned vehicle. This approach ensures a knowledgeable choice, tailored to the buyer's preferences and requirements, for a SUBARU IMPREZA, VIN 4S3GKAC64K3626974.

Everything You Need to Know: SUBARU IMPREZA, VIN 4S3GKAC64K3626974

The VIN check gives a complete picture of the specifications and current condition of 2019 SUBARU IMPREZA for sale. Find out all the key details that matter about lot 72228223, brought together in one place for your convenience. By reviewing the SUBARU IMPREZA with VIN 4S3GKAC64K3626974, you will be able to understand its condition.

This car is a part of AUTOMOBILE. The vehicle has a BLUE shade and ENHANCED VEHICLES, indicating whether it is in working condition.

The SUBARU IMPREZA 2019 has an attractive BLUE body color that is highly visible on the highway at any time of day. Following the inspection, it was identified that the vehicle's foremost damage was concentrated in the FRONT END area. The additional damage is identified as .

Every aspect of this car narrates its own unique story - performance, appearance and SUBARU IMPREZA maintenance levels. Every component, from the roar of the 2.0L 4 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, finishes the story of a car that has journeyed the roads and met challenges. The car 2019 SUBARU IMPREZA VIN number 4S3GKAC64K3626974, is currently in Sold at , allowing you to trace its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 19/12/2023.

Whether you are acquiring a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, knowing its history is crucial. This detailed VIN 4S3GKAC64K3626974 history check offers crucial information about a car's life, helping potential buyers make an educated decision. The car VIN number SUBARU IMPREZA 2019 is ready to start a new chapter with its next owner, offering many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specific service for individuals aiming to clear the history associated with their vehicle's VIN. To improving a vehicle’s sale prospects by erasing records of small incidents, and guaranteeing the vehicle's history is as enticing as possible to future buyers.

Functioning within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is conforming with local regulations, offering a smooth and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records ethically

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character identifier into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a SUBARU IMPREZA?

The SUBARU IMPREZA 2019 VIN, like any vehicle's identifier, merges codes for the manufacturing country, the manufacturer, the type of vehicle, and year of model, along with a distinct serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is crucial. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin can bring to light critical safety recalls, concealed damages, and the comprehensive background of the vehicle, guaranteeing that purchasers are thoroughly informed in their decisions.