SUBARU IMPREZA BASE 2018 BURGUNDY, VIN: 4S3GTAA65J3703589

დაზღვევა

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

450 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
74954753
Copart USA
Sold 20/12/2023 450$
74954753
Copart USA
Not sold 13/12/2023 400$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

74954753

VIN

4S3GTAA65J3703589

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

PA - SCRANTON

შეფასებული მნიშვნელობა

14,923

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

PA -

დაზიანება

ROLLOVER

გარბენი, მილი

ძრავა

2.0L 4

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

All wheel drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

SUBARU IMPREZA BASE 2018

პერიოდისთვის დან : 2023-07 რომ: 2024-06

IAAI: 58 Lots

COPART: 190 Lots

სულ: 248


AVG Price

SUBARU IMPREZA BASE 2018

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
June $2013 4 $2264 22
May $1934 8 $2108 22
April $3883 9 $2200 34
March $2031 9 $2478 28
February $2464 11 $2767 16
January $0 0 $3450 2
December $500 1 $2488 2
November $0 0 $4725 2
October $717 3 $3933 6
September $1725 2 $3655 5
August $3411 9 $3179 23
July $575 2 $2238 28

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა
ტრანსპორტის ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2018 SUBARU IMPREZA (VIN: 4S3GTAA65J3703589)

When considering the purchase of a pre-owned automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an indispensable resource for potential purchasers. This 17-character sequence, which is exclusive to every individual vehicle, transcends merely a sequence of digits and letters. It captures vital details regarding the automobile's background, its specifications, and its producer. In the same vein, car auctions like COPART offer a stage where these vehicles, from those in excellent condition to others in damaged, are bid on by potential buyers, making grasping. Understanding VINs and the auction systems is fundamental.

Unlock comprehensive insights into the vehicle history for the 2018 SUBARU IMPREZA with VIN 4S3GTAA65J3703589. The platform has assembled all the key technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: SUBARU IMPREZA (VIN 4S3GTAA65J3703589) Detailed Report

When inspecting a vehicle such as 2018 SUBARU IMPREZA for sale, a number of significant characteristics are noticeable:

 • Market Value: Obtain a snapshot of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial worth.
 • VIN History: Checking the VIN reveals important previous details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a more complete picture of the car’s background.
 • Maintenance Costs: Understand the expected repair costs. This insight helps you compare and decide if the vehicle is a financially prudent choice.
 • Damage Details: Grasp the type and extent of any damage to judge repair needs and costs, essential for understanding what you’re getting into.
 • Key Availability: Check if original keys are available. Missing keys could suggest past issues or future expenses.
 • Operability: Make sure the vehicle can start and move. This basic check is vital for judging its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration impact of the car’s charm and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to detect any unreported damage or concerns, offering a more comprehensive view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can influence the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an informed decision-making strategy when selecting a pre-owned vehicle. This approach ensures a knowledgeable choice, customized to the buyer's preferences and requirements, for a SUBARU IMPREZA, VIN 4S3GTAA65J3703589.

Everything You Need to Know: SUBARU IMPREZA, VIN 4S3GTAA65J3703589

The VIN check gives a thorough picture of the specifications and current condition of 2018 SUBARU IMPREZA for sale. Find out all the key details that matter about lot 74954753, brought together in one place for your convenience. By examining the SUBARU IMPREZA with VIN 4S3GTAA65J3703589, you will be able to understand its condition.

This car is classified as AUTOMOBILE. The car has a BURGUNDY color and ENHANCED VEHICLES, suggesting whether it is in working condition.

The SUBARU IMPREZA 2018 has an attractive BURGUNDY body color that is highly visible on the highway at any time of day. Upon reviewing, it was identified that the vehicle's foremost damage was present in the ROLLOVER area. The secondary damage involves .

Every aspect of this car tells its own unique story - performance, appearance and SUBARU IMPREZA maintenance levels. Every component, from the roar of the 2.0L 4 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, completes the story of a car that has roamed the roads and faced challenges. The car 2018 SUBARU IMPREZA VIN number 4S3GTAA65J3703589, is currently in Sold at , allowing you to track its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 20/12/2023.

Whether you are buying a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, knowing its history is crucial. This detailed VIN 4S3GTAA65J3703589 history check offers crucial information about a car's life, helping potential buyers make an informed decision. The car VIN number SUBARU IMPREZA 2018 is set to start a new chapter with its next owner, guaranteeing many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a dedicated service for individuals aiming to clear the history associated with their vehicle's VIN. To enhancing a vehicle’s sale prospects by eliminating records of small incidents, and ensuring the vehicle's history is as attractive as possible to potential buyers.

Working within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is compliant with local regulations, offering a straightforward and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records responsibly

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character sequence into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a SUBARU IMPREZA?

The SUBARU IMPREZA 2018 VIN, like any vehicle's identifier, blends markers for the nation of production, the producer, the vehicle category, and model year, along with a unique serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is indispensable. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin can expose critical safety alerts, concealed imperfections, and the comprehensive chronicle of the vehicle, affirming that purchasers are well-informed in their choices.