SUBARU OUTBACK 2. 2012 BLACK, VIN: 4S4BRGGC5C3283291

დაზღვევა
იწყებს და მართავს იწყებს და მართავს
ძრავა იწყება ძრავა იწყება
გასაღებებია გასაღებებია

აუქციონები

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
64768473
Copart CAN
Sold 21/11/2023 2250$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

64768473

VIN

4S4BRGGC5C3283291

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

AB - CALGARY

შეფასებული მნიშვნელობა

9,627

აუქციონი

COPART CANADA

დოკუმენტაცია

AB - BOS - SALVAGE

დაზიანება

SIDE , UNDERCARRIAGE

გარბენი, მილი

212483

ძრავა

2.5L 4

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

All wheel drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

SUBARU OUTBACK PREMIUM +M/R+CWP 2012

პერიოდისთვის დან : 2023-05 რომ: 2024-04

COPART CANADA: 2 Lots

სულ: 2


AVG Price

SUBARU OUTBACK PREMIUM +M/R+CWP 2012

თვე COPART CANADA დათვალეთ COPART CANADA

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა
VIN ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART CANADA Auction Bids for 2012 SUBARU OUTBACK (VIN: 4S4BRGGC5C3283291)

In the process of thinking about the purchase of a pre-owned automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an essential asset for potential purchasers. This 17-character sequence, which is specific to every individual vehicle, transcends merely a set of digits and letters. It secures critical details regarding the automobile's background, its specifications, and its manufacturer. Likewise, car auctions like COPART CANADA provide a platform where these vehicles, from those in pristine condition to others in damaged, are bid on by potential buyers, making grasping. Understanding VINs and the auction procedures is crucial.

Unlock comprehensive insights into the vehicle history for the 2012 SUBARU OUTBACK with VIN 4S4BRGGC5C3283291. The platform has assembled all the crucial technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: SUBARU OUTBACK (VIN 4S4BRGGC5C3283291) Detailed Report

When inspecting a vehicle such as 2012 SUBARU OUTBACK for sale, a number of important characteristics are noticeable:

 • Market Value: Acquire a picture of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial worth.
 • VIN History: Examining the VIN discloses important past details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a broader picture of the car’s past.
 • Maintenance Costs: Know the expected repair costs. This insight helps you compare and decide if the vehicle is a financially prudent choice.
 • Damage Details: Comprehend the type and extent of any damage to evaluate repair needs and costs, essential for knowing what you’re buying.
 • Key Availability: Confirm if original keys are available. Missing keys could suggest past issues or future expenses.
 • Operability: Make sure the vehicle can start and move. This basic check is vital for judging its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration impact of the car’s charm and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to detect any unreported damage or concerns, offering a more complete view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can impact the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an informed decision-making strategy when picking a pre-owned vehicle. This approach ensures a informed choice, adapted to the buyer's preferences and requirements, for a SUBARU OUTBACK, VIN 4S4BRGGC5C3283291.

Everything You Need to Know: SUBARU OUTBACK, VIN 4S4BRGGC5C3283291

The VIN check gives a complete picture of the specifications and current condition of 2012 SUBARU OUTBACK for sale. Learn all the key details that matter about lot 64768473, brought together in one place for your convenience. By inspecting the SUBARU OUTBACK with VIN 4S4BRGGC5C3283291, you will be able to understand its condition.

This car is a part of AUTOMOBILE. The car has a BLACK color and RUNS AND DRIVES, indicating whether it is in working condition.

The SUBARU OUTBACK 2012 has an attractive BLACK body color that is highly visible on the highway at any time of day. Upon reviewing, it was identified that the vehicle's most significant damage affected the SIDE area. The secondary damage is identified as UNDERCARRIAGE.

Every aspect of this car relates its own unique story - performance, appearance and SUBARU OUTBACK maintenance levels. Every component, from the roar of the 2.5L 4 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, rounds out the story of a car that has roamed the roads and encountered challenges. The car 2012 SUBARU OUTBACK VIN number 4S4BRGGC5C3283291, is currently in Sold at , allowing you to follow its journey to this point. The auction COPART CANADA has a sale date scheduled for 21/11/2023.

Whether you are purchasing a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, comprehending its history is paramount. This detailed VIN 4S4BRGGC5C3283291 history check offers invaluable information about a car's life, helping potential buyers make an educated decision. The car VIN number SUBARU OUTBACK 2012 is set to start a new chapter with its next owner, promising many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history associated with their vehicle's VIN. To boosting a vehicle’s sale prospects by erasing records of small incidents, and making sure the vehicle's history is as appealing as possible to future buyers.

Functioning within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is compliant with local regulations, offering a straightforward and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records responsibly

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character identifier into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a SUBARU OUTBACK?

The SUBARU OUTBACK 2012 VIN, like any vehicle's identifier, combines markers for the manufacturing country, the maker, the type of vehicle, and model year, along with a distinct serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is crucial. Conducting a VIN check COPART CAN on platforms such as Stat.vin can expose critical safety recalls, concealed imperfections, and the comprehensive background of the vehicle, affirming that purchasers are thoroughly informed in their decisions.