LEXUS ES250 ES 250 BAS 2021 SILVER, VIN: 58AD11D16MU005715

დაზღვევა
იწყებს და მართავს იწყებს და მართავს
ძრავა იწყება ძრავა იწყება
გასაღებებია გასაღებებია

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

11,900 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
40682544
Copart USA
Sold 05/04/2024 11900$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

40682544

VIN

58AD11D16MU005715

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

PA - PHILADELPHIA

შეფასებული მნიშვნელობა

0

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

PA - CERTIFICATE OF SALVAGE

დაზიანება

FRONT END

გარბენი, მილი

40788

ძრავა

2.5L 4

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

All wheel drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

LEXUS ES250 PREMIUM 2021

პერიოდისთვის დან : 2023-05 რომ: 2024-04

IAAI: 46 Lots

COPART: 142 Lots

სულ: 188


AVG Price

LEXUS ES250 PREMIUM 2021

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
April $17171 7 $14944 18
March $12400 8 $15122 23
February $20243 7 $14336 22
January $0 0 $12600 1
December $0 0 $0 0
November $19388 2 $0 0
October $18931 4 $15700 3
September $13958 3 $18794 9
August $19919 9 $18518 14
July $20242 3 $16154 14
June $0 0 $17794 18
May $11808 3 $17378 20

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა ტრანსპორტის ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2021 LEXUS ES250 (VIN: 58AD11D16MU005715)

In the process of thinking about the acquisition of a pre-owned automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an crucial resource for prospective purchasers. This 17-character identifier, which is unique to each individual vehicle, goes beyond merely a combination of digits and letters. It captures essential details regarding the automobile's background, its specifications, and its maker. Similarly, car auctions like COPART offer a venue where these vehicles, from those in excellent condition to others in need of repair, are bid on by prospective buyers, making grasping. Understanding VINs and the auction procedures is crucial.

Access comprehensive insights into the vehicle history for the 2021 LEXUS ES250 with VIN 58AD11D16MU005715. The platform has created all the key technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: LEXUS ES250 (VIN 58AD11D16MU005715) Detailed Report

When inspecting a vehicle such as 2021 LEXUS ES250 for acquisition, a number of significant characteristics stand out:

 • Market Value: Acquire a glimpse of the vehicle’s value in today’s market, helping you understand its financial value.
 • VIN History: Checking the VIN unveils important past details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a fuller picture of the car’s history.
 • Maintenance Costs: Be aware of the expected repair costs. This insight helps you evaluate and decide if the vehicle is a financially prudent choice.
 • Damage Details: Comprehend the type and extent of any damage to judge repair needs and costs, crucial for knowing what you’re getting into.
 • Key Availability: Check if original keys are available. Missing keys could suggest past issues or future expenses.
 • Operability: Verify the vehicle can start and move. This basic check is crucial for assessing its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration influence of the car’s appeal and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to identify any unreported damage or concerns, offering a more thorough view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can impact the car’s value and how well it meets your needs.

Equipped with this comprehensive information, buyers can adopt an educated decision-making strategy when choosing a pre-owned vehicle. This approach ensures a informed choice, tailored to the buyer's preferences and requirements, for a LEXUS ES250, VIN 58AD11D16MU005715.

Everything You Need to Know: LEXUS ES250, VIN 58AD11D16MU005715

The VIN check gives a complete picture of the specifications and current condition of 2021 LEXUS ES250 for sale. Find out all the key details that matter about lot 40682544, brought together in one place for your convenience. By reviewing the LEXUS ES250 with VIN 58AD11D16MU005715, you will be able to understand its condition.

This vehicle belongs to AUTOMOBILE. The car has a SILVER shade and RUNS AND DRIVES, indicating whether it is in operational condition.

The LEXUS ES250 2021 has an attractive SILVER body color that is highly visible on the highway at any time of day. Following the inspection, it was established that the vehicle's primary damage was concentrated in the FRONT END area. The additional damage is identified as .

Every aspect of this car tells its own unique story - performance, appearance and LEXUS ES250 maintenance levels. Every component, from the roar of the 2.5L 4 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, completes the story of a car that has journeyed the roads and encountered challenges. The car 2021 LEXUS ES250 VIN number 58AD11D16MU005715, is currently in Sold at , allowing you to trace its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 05/04/2024.

Whether you are acquiring a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, understanding its history is paramount. This detailed VIN 58AD11D16MU005715 history check offers essential information about a car's life, helping potential buyers make an informed decision. The car VIN number LEXUS ES250 2021 is ready to start a new chapter with its next owner, guaranteeing many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specific service for individuals seeking to clear the history associated with their vehicle's VIN. To boosting a vehicle’s sale chances by removing records of small incidents, and guaranteeing the vehicle's history is as appealing as possible to future buyers.

Functioning within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is in compliance with local regulations, offering a seamless and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records responsibly

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character identifier into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a LEXUS ES250?

The LEXUS ES250 2021 VIN, like any vehicle's identifier, blends markers for the country of manufacture, the maker, the vehicle category, and model year, along with a distinct serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is imperative. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin can expose critical safety recalls, concealed damages, and the comprehensive background of the vehicle, ensuring that purchasers are fully aware in their decisions.