LEXUS ES250 ES 250 BAS 2021 GREEN, VIN: 58AD11D1XMU002929

დაზღვევა
იწყებს და მართავს იწყებს და მართავს
ძრავა იწყება ძრავა იწყება
გასაღებებია გასაღებებია

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

13,500 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
46029964
Copart USA
Sold 22/04/2024 13500$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

46029964

VIN

58AD11D1XMU002929

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

CO - DENVER SOUTH

შეფასებული მნიშვნელობა

33,381

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

CO - PUBLIC - SALVAGE TITLE

დაზიანება

FRONT END , REAR END

გარბენი, მილი

8801

ძრავა

2.5L 4

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

All wheel drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

LEXUS ES250 PREMIUM 2021

პერიოდისთვის დან : 2023-05 რომ: 2024-04

IAAI: 46 Lots

COPART: 142 Lots

სულ: 188


AVG Price

LEXUS ES250 PREMIUM 2021

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
April $17171 7 $14944 18
March $12400 8 $15122 23
February $20243 7 $14336 22
January $0 0 $12600 1
December $0 0 $0 0
November $19388 2 $0 0
October $18931 4 $15700 3
September $13958 3 $18794 9
August $19919 9 $18518 14
July $20242 3 $16154 14
June $0 0 $17794 18
May $11808 3 $17378 20

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა
ტრანსპორტის ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2021 LEXUS ES250 (VIN: 58AD11D1XMU002929)

When considering the acquisition of a secondhand automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an crucial asset for interested purchasers. This 17-character identifier, which is specific to every individual vehicle, transcends merely a combination of digits and letters. It encompasses critical details regarding the automobile's background, its specifications, and its manufacturer. In the same vein, car auctions like COPART provide a platform where these vehicles, from those in perfect condition to others in needing repairs, are bid on by prospective buyers, making understanding. Understanding VINs and the auction procedures is imperative.

Acquire comprehensive insights into the vehicle history for the 2021 LEXUS ES250 with VIN 58AD11D1XMU002929. The platform has assembled all the key technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: LEXUS ES250 (VIN 58AD11D1XMU002929) Detailed Report

When inspecting a vehicle such as 2021 LEXUS ES250 for purchase, a number of crucial characteristics stand out:

 • Market Value: Obtain a snapshot of the vehicle’s value in today’s market, helping you understand its financial worth.
 • VIN History: Reviewing the VIN discloses important previous details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a broader picture of the car’s background.
 • Maintenance Costs: Be aware of the expected repair costs. This insight helps you assess and decide if the vehicle is a financially wise choice.
 • Damage Details: Grasp the type and extent of any damage to assess repair needs and costs, essential for realizing what you’re investing in.
 • Key Availability: Confirm if original keys are available. Missing keys could indicate past issues or future expenses.
 • Operability: Ensure the vehicle can start and move. This basic check is essential for judging its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration impact of the car’s attractiveness and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to spot any unreported damage or concerns, offering a more comprehensive view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can influence the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an educated decision-making strategy when selecting a pre-owned vehicle. This approach ensures a knowledgeable choice, customized to the buyer's preferences and requirements, for a LEXUS ES250, VIN 58AD11D1XMU002929.

Everything You Need to Know: LEXUS ES250, VIN 58AD11D1XMU002929

The VIN check gives a complete picture of the specifications and current condition of 2021 LEXUS ES250 for sale. Find out all the key details that matter about lot 46029964, brought together in one place for your convenience. By examining the LEXUS ES250 with VIN 58AD11D1XMU002929, you will be able to understand its condition.

This car is classified as AUTOMOBILE. The vehicle has a GREEN color and RUNS AND DRIVES, showing whether it is in working condition.

The LEXUS ES250 2021 has an attractive GREEN body color that is highly visible on the highway at any time of day. After a thorough check, it was identified that the vehicle's primary damage was concentrated in the FRONT END area. The secondary damage is identified as REAR END.

Every aspect of this car narrates its own unique story - performance, appearance and LEXUS ES250 maintenance levels. Every component, from the roar of the 2.5L 4 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, rounds out the story of a car that has traveled the roads and faced challenges. The car 2021 LEXUS ES250 VIN number 58AD11D1XMU002929, is currently in Sold at , allowing you to track its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 22/04/2024.

Whether you are buying a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, comprehending its history is paramount. This detailed VIN 58AD11D1XMU002929 history check offers invaluable information about a car's life, helping potential buyers make an educated decision. The car VIN number LEXUS ES250 2021 is prepared to start a new chapter with its next owner, offering many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals looking to clear the history associated with their vehicle's VIN. To boosting a vehicle’s sale chances by erasing records of small incidents, and ensuring the vehicle's history is as enticing as possible to future buyers.

Operating within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is in compliance with local regulations, offering a straightforward and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records responsibly

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character identifier into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a LEXUS ES250?

The LEXUS ES250 2021 VIN, like any vehicle's identifier, blends markers for the manufacturing country, the producer, the vehicle category, and year of model, along with a specific serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is imperative. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin can bring to light critical safety recalls, concealed imperfections, and the comprehensive background of the vehicle, affirming that purchasers are fully aware in their choices.