SUBARU IMPREZA 2. 2007 BLUE, VIN: JF1GG61677G815433

დაზღვევა
იწყებს და მართავს იწყებს და მართავს
ძრავა იწყება ძრავა იწყება
გასაღებებია გასაღებებია

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

375 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
38984434
Copart USA
Sold 27/02/2024 375$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

38984434

VIN

JF1GG61677G815433

Გამყიდველი

PROGRESSIVE - CO - COLORADO

ადგილმდებარეობა

CO - DENVER CENTRAL

შეფასებული მნიშვნელობა

5,200

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

CO - PUBLIC - SALVAGE TITLE

დაზიანება

FRONT END

გარბენი, მილი

183080

ძრავა

2.5L 4

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

All wheel drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

SUBARU IMPREZA 2.5I 2007

პერიოდისთვის დან : 2023-06 რომ: 2024-05

IAAI: 57 Lots

COPART: 119 Lots

სულ: 176


AVG Price

SUBARU IMPREZA 2.5I 2007

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
May $547 16 $384 14
April $757 15 $434 14
March $750 6 $511 23
February $511 7 $451 15
January $0 0 $0 0
December $575 2 $0 0
November $0 0 $0 0
October $1425 1 $0 0
September $750 1 $0 0
August $631 8 $686 14
July $1125 1 $1163 19
June $0 0 $560 20

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა
ტრანსპორტის ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2007 SUBARU IMPREZA (VIN: JF1GG61677G815433)

In the process of thinking about the selection of a pre-owned automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an essential resource for interested purchasers. This 17-character sequence, which is exclusive to each individual vehicle, goes beyond merely a sequence of digits and letters. It captures vital details regarding the automobile's history, its specifications, and its maker. Similarly, car auctions like COPART present a platform where these vehicles, from those in perfect condition to others in damaged, are bid on by prospective buyers, making understanding. Understanding VINs and the auction systems is crucial.

Acquire comprehensive insights into the vehicle history for the 2007 SUBARU IMPREZA with VIN JF1GG61677G815433. The platform has developed all the crucial technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: SUBARU IMPREZA (VIN JF1GG61677G815433) Detailed Report

When evaluating a vehicle such as 2007 SUBARU IMPREZA for acquisition, a number of crucial characteristics become apparent:

 • Market Value: Get a glimpse of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial value.
 • VIN History: Examining the VIN reveals important previous details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a broader picture of the car’s history.
 • Maintenance Costs: Know the expected repair costs. This insight helps you evaluate and decide if the vehicle is a financially prudent choice.
 • Damage Details: Grasp the type and extent of any damage to evaluate repair needs and costs, crucial for realizing what you’re getting into.
 • Key Availability: Confirm if original keys are available. Missing keys could suggest past issues or future expenses.
 • Operability: Verify the vehicle can start and move. This basic check is essential for assessing its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration influence of the car’s charm and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to spot any unreported damage or concerns, offering a more comprehensive view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can impact the car’s value and how well it meets your needs.

Equipped with this comprehensive information, buyers can adopt an enlightened decision-making strategy when selecting a pre-owned vehicle. This approach ensures a educated choice, tailored to the buyer's preferences and requirements, for a SUBARU IMPREZA, VIN JF1GG61677G815433.

Everything You Need to Know: SUBARU IMPREZA, VIN JF1GG61677G815433

The VIN check gives a full picture of the specifications and current condition of 2007 SUBARU IMPREZA for sale. Discover all the key details that matter about lot 38984434, brought together in one place for your convenience. By inspecting the SUBARU IMPREZA with VIN JF1GG61677G815433, you will be able to understand its condition.

This car is classified as AUTOMOBILE. The vehicle has a BLUE hue and RUNS AND DRIVES, suggesting whether it is in operational condition.

The SUBARU IMPREZA 2007 has an attractive BLUE body color that is highly visible on the highway at any time of day. After a thorough check, it was established that the vehicle's primary damage was present in the FRONT END area. The additional damage is identified as .

Every aspect of this car tells its own unique story - performance, appearance and SUBARU IMPREZA maintenance levels. Every component, from the roar of the 2.5L 4 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, finishes the story of a car that has traveled the roads and faced challenges. The car 2007 SUBARU IMPREZA VIN number JF1GG61677G815433, is currently in Sold at , allowing you to follow its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 27/02/2024.

Whether you are acquiring a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, comprehending its history is crucial. This detailed VIN JF1GG61677G815433 history check offers invaluable information about a car's life, helping potential buyers make an knowledgeable decision. The car VIN number SUBARU IMPREZA 2007 is set to start a new chapter with its next owner, offering many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specific service for individuals looking to clear the history associated with their vehicle's VIN. To enhancing a vehicle’s sale chances by erasing records of insignificant incidents, and making sure the vehicle's history is as attractive as possible to potential buyers.

Working within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is conforming with local regulations, offering a smooth and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records carefully

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character code into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a SUBARU IMPREZA?

The SUBARU IMPREZA 2007 VIN, like any vehicle's identifier, merges codes for the nation of production, the manufacturer, the vehicle category, and year of model, along with a specific serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is imperative. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin can expose critical safety recalls, concealed imperfections, and the comprehensive record of the vehicle, guaranteeing that purchasers are fully aware in their choices.