SUBARU IMPREZA PR 2012 PURPLE, VIN: JF1GPAD64CH241019

დაზღვევა

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

425 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
79330793
Copart USA
Sold 19/12/2023 425$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

79330793

VIN

JF1GPAD64CH241019

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

CT - HARTFORD

შეფასებული მნიშვნელობა

9,343

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

CT - CERT OF TITLE-SALVAGE

დაზიანება

FRONT END

გარბენი, მილი

113701

ძრავა

2.0L 4

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

All wheel drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

SUBARU IMPREZA PRM PLUS+S/R 2012

პერიოდისთვის დან : 2023-07 რომ: 2024-06

IAAI: 31 Lots

COPART: 94 Lots

სულ: 125


AVG Price

SUBARU IMPREZA PRM PLUS+S/R 2012

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
June $1369 4 $1129 13
May $1015 10 $791 11
April $1850 3 $1413 13
March $1293 7 $933 10
February $963 4 $1223 25
January $0 0 $1100 1
December $2400 1 $0 0
November $0 0 $1550 1
October $1900 1 $0 0
September $0 0 $963 2
August $1100 1 $1125 6
July $0 0 $1735 12

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა
VIN ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2012 SUBARU IMPREZA (VIN: JF1GPAD64CH241019)

When considering the selection of a pre-owned automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an crucial aid for prospective purchasers. This 17-character code, which is unique to every individual vehicle, transcends merely a combination of digits and letters. It encompasses essential details regarding the automobile's past, its specifications, and its maker. In the same vein, car auctions like COPART provide a stage where these vehicles, from those in perfect condition to others in need of repair, are bid on by potential buyers, making understanding. Understanding VINs and the auction systems is fundamental.

Unlock comprehensive insights into the vehicle history for the 2012 SUBARU IMPREZA with VIN JF1GPAD64CH241019. The platform has assembled all the crucial technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: SUBARU IMPREZA (VIN JF1GPAD64CH241019) Detailed Report

When evaluating a vehicle such as 2012 SUBARU IMPREZA for acquisition, a number of important characteristics are noticeable:

 • Market Value: Acquire a glimpse of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial value.
 • VIN History: Reviewing the VIN reveals important previous details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a broader picture of the car’s history.
 • Maintenance Costs: Understand the expected repair costs. This insight helps you evaluate and decide if the vehicle is a financially wise choice.
 • Damage Details: Understand the type and extent of any damage to assess repair needs and costs, vital for understanding what you’re getting into.
 • Key Availability: Check if original keys are available. Missing keys could suggest past issues or future expenses.
 • Operability: Make sure the vehicle can start and move. This basic check is vital for assessing its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration affect of the car’s appeal and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to identify any unreported damage or concerns, offering a more thorough view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can impact the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an enlightened decision-making strategy when selecting a pre-owned vehicle. This approach ensures a informed choice, adapted to the buyer's preferences and requirements, for a SUBARU IMPREZA, VIN JF1GPAD64CH241019.

Everything You Need to Know: SUBARU IMPREZA, VIN JF1GPAD64CH241019

The VIN check gives a full picture of the specifications and current condition of 2012 SUBARU IMPREZA for sale. Find out all the key details that matter about lot 79330793, brought together in one place for your convenience. By inspecting the SUBARU IMPREZA with VIN JF1GPAD64CH241019, you will be able to understand its condition.

This vehicle is classified as AUTOMOBILE. The car has a PURPLE color and ENHANCED VEHICLES, suggesting whether it is in operational condition.

The SUBARU IMPREZA 2012 has an attractive PURPLE body color that is highly visible on the highway at any time of day. Following the inspection, it was established that the vehicle's primary damage was present in the FRONT END area. The additional damage is .

Every aspect of this car tells its own unique story - performance, appearance and SUBARU IMPREZA maintenance levels. Every component, from the roar of the 2.0L 4 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, rounds out the story of a car that has journeyed the roads and faced challenges. The car 2012 SUBARU IMPREZA VIN number JF1GPAD64CH241019, is currently in Sold at , allowing you to track its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 19/12/2023.

Whether you are buying a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, knowing its history is paramount. This detailed VIN JF1GPAD64CH241019 history check offers crucial information about a car's life, helping potential buyers make an educated decision. The car VIN number SUBARU IMPREZA 2012 is set to start a new chapter with its next owner, promising many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history associated with their vehicle's VIN. To improving a vehicle’s sale chances by removing records of insignificant incidents, and making sure the vehicle's history is as enticing as possible to future buyers.

Functioning within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is compliant with local regulations, offering a smooth and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records carefully

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character identifier into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a SUBARU IMPREZA?

The SUBARU IMPREZA 2012 VIN, like any vehicle's identifier, merges codes for the manufacturing country, the manufacturer, the type of vehicle, and model year, along with a unique serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is indispensable. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin helps reveal critical safety recalls, concealed imperfections, and the comprehensive background of the vehicle, guaranteeing that purchasers are well-informed in their selections.