SUBARU BRZ 2.0 LI 2013 CHARCOAL, VIN: JF1ZCAC16D2613815

დაზღვევა
იწყებს და მართავს იწყებს და მართავს
ძრავა იწყება ძრავა იწყება
გასაღებებია გასაღებებია

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

700 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
76784203
Copart USA
Sold 07/02/2024 700$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

76784203

VIN

JF1ZCAC16D2613815

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

OR - PORTLAND NORTH

შეფასებული მნიშვნელობა

12,281

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

OR -

დაზიანება

REAR END , FRONT END

გარბენი, მილი

178553

ძრავა

2.0L 4

საწვავი

GAS

წამყვანი მოწყობილობა

Rear-wheel drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

SUBARU BRZ HIGH 2013

პერიოდისთვის დან : 2023-05 რომ: 2024-04

IAAI: 26 Lots

COPART: 99 Lots

სულ: 125


AVG Price

SUBARU BRZ HIGH 2013

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
April $3090 12 $3231 8
March $2346 6 $2857 22
February $1913 2 $2440 12
January $0 0 $0 0
December $0 0 $0 0
November $0 0 $3000 1
October $7550 1 $2700 3
September $1325 1 $2200 3
August $2667 3 $2450 7
July $4025 1 $2975 16
June $0 0 $2546 12
May $0 0 $2417 15

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა
VIN ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2013 SUBARU BRZ (VIN: JF1ZCAC16D2613815)

In the process of thinking about the acquisition of a secondhand automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an essential aid for interested purchasers. This 17-character code, which is specific to every individual vehicle, goes beyond merely a sequence of digits and letters. It captures vital details regarding the automobile's background, its specifications, and its manufacturer. Similarly, car auctions like COPART present a platform where these vehicles, from those in excellent condition to others in need of repair, are bid on by interested buyers, making grasping. Understanding VINs and the auction procedures is crucial.

Unlock comprehensive insights into the vehicle history for the 2013 SUBARU BRZ with VIN JF1ZCAC16D2613815. The platform has developed all the crucial technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: SUBARU BRZ (VIN JF1ZCAC16D2613815) Detailed Report

When reviewing a vehicle such as 2013 SUBARU BRZ for acquisition, a number of important characteristics become apparent:

 • Market Value: Obtain a snapshot of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial worth.
 • VIN History: Examining the VIN reveals important past details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a broader picture of the car’s past.
 • Maintenance Costs: Be aware of the expected repair costs. This insight helps you compare and decide if the vehicle is a financially sound choice.
 • Damage Details: Comprehend the type and extent of any damage to evaluate repair needs and costs, vital for understanding what you’re getting into.
 • Key Availability: Verify if original keys are available. Missing keys could signal past issues or future expenses.
 • Operability: Ensure the vehicle can start and move. This basic check is essential for evaluating its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration impact of the car’s attractiveness and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to detect any unreported damage or concerns, offering a more comprehensive view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can affect the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an informed decision-making strategy when selecting a pre-owned vehicle. This approach ensures a educated choice, adapted to the buyer's preferences and requirements, for a SUBARU BRZ, VIN JF1ZCAC16D2613815.

Everything You Need to Know: SUBARU BRZ, VIN JF1ZCAC16D2613815

The VIN check gives a complete picture of the specifications and current condition of 2013 SUBARU BRZ for sale. Find out all the key details that matter about lot 76784203, brought together in one place for your convenience. By inspecting the SUBARU BRZ with VIN JF1ZCAC16D2613815, you will be able to understand its condition.

This automobile is a part of AUTOMOBILE. The car has a CHARCOAL hue and RUNS AND DRIVES, indicating whether it is in working condition.

The SUBARU BRZ 2013 has an attractive CHARCOAL body color that is highly visible on the highway at any time of day. Upon reviewing, it was established that the vehicle's foremost damage was concentrated in the REAR END area. The secondary damage is identified as FRONT END.

Every aspect of this car relates its own unique story - performance, appearance and SUBARU BRZ maintenance levels. Every component, from the roar of the 2.0L 4 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, finishes the story of a car that has traveled the roads and faced challenges. The car 2013 SUBARU BRZ VIN number JF1ZCAC16D2613815, is currently in Sold at , allowing you to trace its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 07/02/2024.

Whether you are acquiring a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, understanding its history is crucial. This detailed VIN JF1ZCAC16D2613815 history check offers invaluable information about a car's life, helping potential buyers make an knowledgeable decision. The car VIN number SUBARU BRZ 2013 is set to start a new chapter with its next owner, promising many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals aiming to clear the history associated with their vehicle's VIN. To enhancing a vehicle’s sale chances by eliminating records of insignificant incidents, and ensuring the vehicle's history is as enticing as possible to future buyers.

Working within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is conforming with local regulations, offering a smooth and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records ethically

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character sequence into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a SUBARU BRZ?

The SUBARU BRZ 2013 VIN, like any vehicle's identifier, blends markers for the manufacturing country, the manufacturer, the type of vehicle, and year of model, along with a distinct serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is crucial. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin can bring to light critical safety alerts, concealed damages, and the comprehensive chronicle of the vehicle, guaranteeing that purchasers are well-informed in their choices.