LEXUS RX400 RX 400H 2007 WHITE, VIN: JTJGW31U272001789

დაზღვევა
იწყებს და მართავს იწყებს და მართავს
ძრავა იწყება ძრავა იწყება
გასაღებებია გასაღებებია

აუქციონები

Copart USA
$

შეფასება

1,950 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
40174324
Copart USA
Sold 28/02/2024 1950$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

40174324

VIN

JTJGW31U272001789

Გამყიდველი

ადგილმდებარეობა

NC - MEBANE

შეფასებული მნიშვნელობა

7,076

აუქციონი

COPART

დოკუმენტაცია

NC - SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE

დაზიანება

SIDE

გარბენი, მილი

126513

ძრავა

3.3L 6

საწვავი

HYBRID ENGINE

წამყვანი მოწყობილობა

Front-wheel Drive

Გადაცემა

AUTOMATIC

Auction Sale statistic

LEXUS RX400 400H 2007

პერიოდისთვის დან : 2023-05 რომ: 2024-04

IAAI: 34 Lots

COPART: 135 Lots

სულ: 169


AVG Price

LEXUS RX400 400H 2007

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
April $1642 12 $1573 23
March $1819 9 $1211 16
February $1769 4 $1265 17
January $0 0 $0 0
December $0 0 $0 0
November $0 0 $0 0
October $425 1 $725 1
September $0 0 $1033 3
August $1845 5 $1465 10
July $0 0 $2237 13
June $0 0 $2380 23
May $2408 3 $1822 29

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა VIN ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

COPART Auction Bids for 2007 LEXUS RX400 (VIN: JTJGW31U272001789)

When considering the selection of a pre-owned automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an crucial aid for prospective purchasers. This 17-character code, which is specific to each individual vehicle, is more than merely a combination of digits and letters. It secures vital details regarding the automobile's background, its specifications, and its producer. Likewise, car auctions like COPART provide a platform where these vehicles, from those in pristine condition to others in need of repair, are bid on by interested buyers, making grasping. Understanding VINs and the auction methods is fundamental.

Acquire comprehensive insights into the vehicle history for the 2007 LEXUS RX400 with VIN JTJGW31U272001789. The platform has developed all the main technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: LEXUS RX400 (VIN JTJGW31U272001789) Detailed Report

When reviewing a vehicle such as 2007 LEXUS RX400 for acquisition, a number of important characteristics stand out:

 • Market Value: Obtain a glimpse of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial value.
 • VIN History: Checking the VIN unveils important previous details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a broader picture of the car’s history.
 • Maintenance Costs: Know the expected repair costs. This insight helps you evaluate and decide if the vehicle is a financially sound choice.
 • Damage Details: Comprehend the type and extent of any damage to evaluate repair needs and costs, crucial for knowing what you’re getting into.
 • Key Availability: Confirm if original keys are available. Missing keys could signal past issues or future expenses.
 • Operability: Make sure the vehicle can start and move. This basic check is crucial for judging its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration affect of the car’s attractiveness and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to identify any unreported damage or concerns, offering a more complete view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can influence the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an educated decision-making strategy when picking a pre-owned vehicle. This approach ensures a informed choice, customized to the buyer's preferences and requirements, for a LEXUS RX400, VIN JTJGW31U272001789.

Everything You Need to Know: LEXUS RX400, VIN JTJGW31U272001789

The VIN check gives a thorough picture of the specifications and current condition of 2007 LEXUS RX400 for sale. Learn all the key details that matter about lot 40174324, brought together in one place for your convenience. By reviewing the LEXUS RX400 with VIN JTJGW31U272001789, you will be able to understand its condition.

This automobile belongs to AUTOMOBILE. The car has a WHITE color and RUNS AND DRIVES, indicating whether it is in working condition.

The LEXUS RX400 2007 has an attractive WHITE body color that is highly visible on the highway at any time of day. After a thorough check, it was revealed that the vehicle's foremost damage was concentrated in the SIDE area. The secondary damage is identified as .

Every aspect of this car narrates its own unique story - performance, appearance and LEXUS RX400 maintenance levels. Every component, from the roar of the 3.3L 6 engine and AUTOMATIC transmission type to the graceful body type, rounds out the story of a car that has journeyed the roads and encountered challenges. The car 2007 LEXUS RX400 VIN number JTJGW31U272001789, is currently in Sold at , allowing you to trace its journey to this point. The auction COPART has a sale date scheduled for 28/02/2024.

Whether you are buying a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, comprehending its history is essential. This detailed VIN JTJGW31U272001789 history check offers essential information about a car's life, helping potential buyers make an educated decision. The car VIN number LEXUS RX400 2007 is set to start a new chapter with its next owner, guaranteeing many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specific service for individuals looking to clear the history associated with their vehicle's VIN. To boosting a vehicle’s sale prospects by eliminating records of insignificant incidents, and ensuring the vehicle's history is as enticing as possible to potential buyers.

Functioning within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is in compliance with local regulations, offering a smooth and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records ethically

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character code into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a LEXUS RX400?

The LEXUS RX400 2007 VIN, like any vehicle's identifier, merges codes for the manufacturing country, the maker, the vehicle category, and model year, along with a specific serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is crucial. Conducting a VIN check COPART USA on platforms such as Stat.vin can bring to light critical safety recalls, concealed damages, and the comprehensive record of the vehicle, affirming that purchasers are fully aware in their decisions.