LEXUS LX 470 2002 , VIN: JTJHT00W623518384

დაზღვევა

აუქციონები

IAAI
$

შეფასება

2,600 USD

Ბევრი ნომერი აუქციონი სტატუსი თარიღი თანხა
38863146 IAAI Sold 10/04/2024 2600$

ბევრი ინფორმაცია

Ბევრი ნომერი

38863146

VIN

JTJHT00W623518384

Გამყიდველი

Progressive Casualty Insurance

ადგილმდებარეობა

Houston (TX)

შეფასებული მნიშვნელობა

13,061

აუქციონი

IAAI

დოკუმენტაცია

Other (Texas)

დაზიანება

Front End , UNKNOWN

გარბენი, მილი

211248

ძრავა

4.7L V8 FI 32V F

საწვავი

Other

წამყვანი მოწყობილობა

All-Wheel Drive

Გადაცემა

Unknown

Auction Sale statistic

LEXUS LX UZJ100L 2002

პერიოდისთვის დან : 2023-05 რომ: 2024-04

IAAI: 3 Lots

COPART: 14 Lots

სულ: 17


AVG Price

LEXUS LX UZJ100L 2002

თვე IAAI დათვალეთ IAAI COPART დათვალეთ COPART
April $2600 1 $525 1
March $0 0 $2850 1
February $0 0 $3125 2
January $2225 1 $0 0
December $0 0 $0 0
November $0 0 $0 0
October $0 0 $3250 1
September $0 0 $0 0
August $3500 1 $3100 1
July $0 0 $3363 4
June $0 0 $2983 3
May $0 0 $3900 1

ETK კატალოგი

იპოვნეთ ნებისმიერი ნაწილი თქვენი მანქანისთვის

HideAutoVin.com
წაშლა
ტრანსპორტის ისტორია
StatVin.Tool - ხელსაწყო სააუქციო შესავალით
auctions-logo
 • მანქანის VIN კოდის, გაყიდვების ტიპის, გაყიდვების დაკითხვის, გამოსასვლელი ბიდების რაოდენობის სრული ჩვენება (IAAI-სთვის)
 • მანქანის დაწინაურების ისტორია Copart-ში და IAAI-ში განცხადებებზე
 • კატალოგი მანქანის ნაწილების ნომრებით
 • მანქანის ტექნი

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

უახლოეს მომავალში აქტიური მანქანებით ვაჭრობა არ ხდება.

ლოტის შესახებ

IAAI Auction Bids for 2002 LEXUS LX (VIN: JTJHT00W623518384)

In the process of thinking about the selection of a pre-owned automobile, the Vehicle Identification Number (VIN) stands as an indispensable resource for interested purchasers. This 17-character code, which is exclusive to every individual vehicle, transcends merely a combination of digits and letters. It captures vital details regarding the automobile's background, its specifications, and its producer. Similarly, car auctions like IAAI provide a stage where these vehicles, from those in excellent condition to others in damaged, are bid on by potential buyers, making grasping. Understanding VINs and the auction systems is imperative.

Acquire comprehensive insights into the vehicle history for the 2002 LEXUS LX with VIN JTJHT00W623518384. The platform has created all the crucial technical specifications for the entered vehicle.

Vehicle History: LEXUS LX (VIN JTJHT00W623518384) Detailed Report

When reviewing a vehicle such as 2002 LEXUS LX for sale, a number of significant characteristics are noticeable:

 • Market Value: Acquire a snapshot of the vehicle’s worth in today’s market, helping you understand its financial value.
 • VIN History: Examining the VIN reveals important past details, such as accidents, maintenance, and ownership history, giving you a broader picture of the car’s history.
 • Maintenance Costs: Know the expected repair costs. This insight helps you compare and decide if the vehicle is a financially prudent choice.
 • Damage Details: Comprehend the type and extent of any damage to evaluate repair needs and costs, crucial for knowing what you’re investing in.
 • Key Availability: Verify if original keys are available. Missing keys could signal past issues or future expenses.
 • Operability: Make sure the vehicle can start and move. This basic check is essential for judging its immediate usability.
 • Body Type: The design and configuration impact of the car’s attractiveness and value. Even if not listed, you can often find this information through images or the vehicle’s spec sheet.
 • Visual Inspection: Use provided photos to identify any unreported damage or concerns, offering a more complete view of the vehicle’s condition.
 • Features and Specs: Review the vehicle’s features and specifications. These details can impact the car’s value and how well it meets your needs.

Armed with this comprehensive information, buyers can adopt an educated decision-making strategy when picking a pre-owned vehicle. This approach ensures a knowledgeable choice, tailored to the buyer's preferences and requirements, for a LEXUS LX, VIN JTJHT00W623518384.

Everything You Need to Know: LEXUS LX, VIN JTJHT00W623518384

The VIN check gives a full picture of the specifications and current condition of 2002 LEXUS LX for sale. Find out all the key details that matter about lot 38863146, brought together in one place for your convenience. By examining the LEXUS LX with VIN JTJHT00W623518384, you will be able to understand its condition.

This car is a part of AUTOMOBILE. The vehicle has a shade and , indicating whether it is in working condition.

The LEXUS LX 2002 has an attractive body color that is highly visible on the highway at any time of day. Following the inspection, it was identified that the vehicle's primary damage affected the Front End area. The secondary damage is identified as UNKNOWN.

Every aspect of this car narrates its own unique story - performance, appearance and LEXUS LX maintenance levels. Every component, from the roar of the 4.7L V8 FI 32V F engine and Unknown transmission type to the graceful body type, completes the story of a car that has journeyed the roads and faced challenges. The car 2002 LEXUS LX VIN number JTJHT00W623518384, is currently in Sold at , allowing you to trace its journey to this point. The auction IAAI has a sale date scheduled for 10/04/2024.

Whether you are purchasing a vehicle with an impeccable service history or one that requires some care and attention, knowing its history is paramount. This detailed VIN JTJHT00W623518384 history check offers essential information about a car's life, helping potential buyers make an knowledgeable decision. The car VIN number LEXUS LX 2002 is set to start a new chapter with its next owner, promising many more miles of adventure, reliability, and performance.

Service for Removing VINs

HideAutoVin.com offers a specialized service for individuals seeking to clear the history HideAutoVin.com offers a specific service for individuals seeking to clear the history associated with their vehicle's VIN. To improving a vehicle’s sale prospects by eliminating records of insignificant incidents, and making sure the vehicle's history is as attractive as possible to prospective buyers.

Operating within legal boundaries, HideAutoVin.com ensures that the process is conforming with local regulations, offering a smooth and user-friendly experience. While the service focuses on privacy and marketability, it maintains a commitment to ethical practices, providing a solution for vehicle owners who wish to manage their vehicle's historical records responsibly

FAQ

What's the process for a VIN-based vehicle history search?

A VIN search involves entering the vehicle's unique 17-character code into a search tool, which then retrieves a detailed report of the vehicle's history, including accidents, repairs, and ownership.

How is a VIN defined for a LEXUS LX?

The LEXUS LX 2002 VIN, like any vehicle's identifier, merges codes for the manufacturing country, the producer, the type of vehicle, and year of model, along with a distinct serial number.

Why is it recommended checking the VIN on Stat.vin?

Understanding VINs and the intricacies of auction operations is crucial. Conducting a VIN check IAAI USA on platforms such as Stat.vin can expose critical safety alerts, concealed damages, and the comprehensive record of the vehicle, affirming that purchasers are fully aware in their choices.